Vi planerar en kull dvärgtaxar våren/sommaren 2020

Mer info kommer i början på 2020